8-12.07.2021

Uczniowie oddziału przygotowania wojskowego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie zdobywają wiedzę w teorii i praktyce, aby zdobyć patent sternika motorowodnego. To kolejny stopień wtajemniczenia w ich wyszkoleniu.